bývalý zemědělský areál, 104 ha

Zobrazit na mapě
Obec:Zdislava
Okres:Liberec
Výměra:1 043 796 m²
Cena:30 500 000 Kč

POPIS NEMOVITOSTI

Prodej společnosti s ručením omezeným, v jejímž vlastnictví je 104 ha pozemků včetně bývalého zemědělského areálu.

Ve vlastnictví společnosti je 104,3 ha pozemků v katastrálním území Zdislava. Dle druhu pozemku se jedná o:
- orná půda 56,7 ha
- trvalé travní porosty 25,4 ha
- lesní pozemky 19,0 ha
- ostatní plocha 2,6 ha
- zpevněná plocha a nádvoří 0,7 ha

Zemědělsky užívané pozemky jsou zatravněné využívané pro pastevní chov skotu v ekologickém režimu. Z celkové užívané výměry je 60 ha pevně oplocený pastevní areál, 20 ha jsou pastviny s dočasným oplocením. Společnost zemědělskou činnost neprovozuje a veškeré zemědělsky užívané pozemky propachtovává třetí osobě. Pozemky jsou propachtované do 12/2023 s možností pokračování pachtu.

Ve vlastnictví společnosti je bývalý zemědělský areál v obci Zdislava o rozloze přes 11.000 m² pozemků a manipulační ploch. Areál je velmi špatném stavu, určený k demolici. Dle platného územního plánu jsou pozemky určené pro občanskou vybavenost.

Tato nabídka je vhodná:
- pro finančního investora, přičemž zemědělsky užívané pozemky mohou být i po roce 2023 ponechány v pachtu a užívání třetí osobě,
- pro zájemce o provozování farmy mohou být pozemky volné po 31.12.2023.

Prodej formou prodeje 100% ve společnosti s.r.o.

KONTAKT NA KANCELÁŘ

FARMY.CZ
Puškinovo nám. 681/3, 160 00 Praha 6
tel./fax: 220922711 (9-16h)
e-mail: info@farmy.cz
www.farmy.cz

VYŘIZUJE

Ing. Tomáš Beneš, MBA
Telefon: +420 604 215 815
E-mail: benes@farmy.cz

DOTAZ K NABÍDCE
UPOZORNIT ZNÁMÉHO NA TUTO NABÍDKU
Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist